Category: Alternative tourism

27
май

Екоселищата – път към следващото еволюционно ниво. Част 2

Екоселищата – път към следващото еволюционно ниво. Част 2

Поради повишения интерес към предишната статия на тази тема и въпросите, поставени от наши читатели, екипът на Love You Bulgaria ще продължи да описва начина на живот в Алтернативните или т. н. „екоселища“, възникнали в през последните няколко години, на територията на България.

В по-голямата си част, Алтернативните селища са основани от българи, но има и 2-3, които са създадени от чужденци – германци, холандци и др. Селищата се намират върху частни земеделски терени. Половината заселници са живели и работили в чужбина. Обикновено, един човек е основен инвеститор в дадено селище, който преценява по какви проекти и как да се работи. Заселниците в повечето случаи са със средно или с висше образование, с умения в най-различни области, като например: в техниката, архитектурата, търговията, рекламата, изкуството и др.

Повечето от тях, в началото, не са имали познания, свързани със селското стопанство, но с годините вече са усвоили нужните им умения. Мнозина от заселниците са продали или отдали под наем недвижим имот в града или упражняват дистанционен бизнес, осигуряващ им добри доходи. Повечето от тях са двойки на възраст между 35 и 60 г. Около 30% от тези хора целогодишно живеят в закупените Алтернативни селища имоти. Любопитното е, че някои от преселниците, които са пушили канабис, благодарение на общуването с природата и на възможността да избегнат стреса характерен за градската среда, са успели да се преборят с това си пристрастяване.

Повечето селища са без строги изисквания към желаещите да ги посетят и да съпреживеят ежедневието на заселниците. Много от домакините посрещат гостите си с надеждата те да се окажат сериозни кандидат-заселници, които знаят от какво се нуждаят и са наясно с възможностите си. Около 20% от постоянно заселилите се са с деца, които са на домашно обучение или ползват намиращите се в близост общински училища. В около половината от Алтернативните селища веднъж в седмицата или в месеца, заселниците се събират на обща трапеза за да общуват помежду си, и да обсъдят предстоящите за решаване задачи. При духовно ориентираните общности събитието започва с всеобща молитва или медитация.

Екоселище „Богика“ до с. Борика

Територията на селището с обща площ около 200 дка., представлява собственост на 7 домакинства, като всяко от тях притежава парцели с големина между 5 и 25 дка. Екоселището е основано през 2012 г. До него води асфалтиран път, от който има отклонение по черен път с дължина около 100 м. Изградени са 4 кладенеца и 4 изкуствени водоема за напояване на насажденията. Някои от домакинствата произвеждат собствена продукция, а други все още изграждат постройки за своето пребиваване, като все още общността не е  изградила механизми за общо производство на продукция. В Богика се отглеждат плодни дръвчета, храсти и дървесен бъз. Насажденията са на възраст между 3 и 5 години, и за това все още не всички дават плодове (филм за засаждането). Екоселището не е електрифицирано, но в близост минава електропровод, на основание на който се планира поставянето на трафопост. Едно от домакинствата е изградило навес, в който се събират другите заселници и техните гости. Екоселището все още е в процес на изграждане и затова засега няма възможност за постоянно пребиваване. Доброволци се приемат само за еднодневен престой. Изградена е една глинена къщичка, в която понякога нощуват членове на общността.

За контакти:

Даниела Осиковска

dossikovska@boyden.com

 

Следва продължение…

 

Автор: Велко Христов

10
ян.

Екоселищата, път към следващото еволюционно ниво

Екоселищата, път към следващото еволюционно ниво

В забързаните темпове на 21 век, все повече хора в България се опитват да намерят  живот извън градската среда. Те са си поставили за цел да изградят нов устойчив модел на съжителство в обществото, който да е изградено на съвместно разбирателство, живот по-близо до естествената среда на човека, с честни и коректни взаимоотношения. В комбинация с производството на екологично чиста храна, хората живеещи на тези места, намират подходяща среда, в която да развиват своите творчески таланти, място, където да живеят сред съмишленици, осъзнаващи колко е важно да ползваш само толкова, колкото имаш нужда.

Тяхната мечта е да изградят един все по-малко враждебен свят, в който хората да не се конкурират, а да разбират нуждите си и взаимно си помагат! Не липсват и последователи на определени духовни учения, в които има пророчества, че този начин на живот е препоръчителен, за да се премине към следващото еволюционно ниво при човека.

Всички тези общности все още са в процес на развитие и нямат постигната устойчивост, но представляват средища, където всеки, за когото е важно да развие и съхрани в себе си определени добродетели, и ценностната му система се различава от тази на консуматорското общество – има възможност да избере и тази алтернатива за съвместен живот.

В няколко статии, ще представим кратко описание на част от тези селища, като описанията са придобити от личен опит.

Екоселище Радост, село Горско Косово, обл. Велико Търново

Собствениците са трима и имат общо 7 къщи и около 20 дка ниви. 3 от къщите са обитаеми. Заселниците са там от 7 години. Изградили са обща визия. Приемат доброволци, които споделят тази визия. Всеки доброволец е потенциален заселник, който в продължение на престоя си преценява, дали този начин на живот резонира с неговите ценности и възгледи. Средно доброволците се задържат там от 3 месеца до година. Добиват знания и умения свързани със земеделие (производство на екологична продукция), грижа за крави, коне, кокошки, строителство, участие в беседи на духовна и психологична тематика, приучаване към дисциплина, наблюдателност, съобразителност, хигиена, постоянство, последователност, търпение, отстояване на лични позиции.

За повече информация: http://gorskokosovo.com/

За контакти: janetorf@gmail.com

 

Село Желен, обл. Софийска

Общността наброява 5 домакинства, от които е и Сдружение „Тринога“. Домакинствата разполагат със собствени къщи и ниви. Всеки създава свои правила в имота си. Помагат си взаимно един на друг. Две от домакинствата са там целогодишно. В някои от тях има духовни практики, други са ориентирани изцяло към еко земеделие и еко строителство. Условия за доброволци има в 3 от домакинствата, но не във всички постоянно. Имат общи планове за купуване на земеделска техника, построяване на зала за събирания.

За повече информация: http://www.trinogabg.org/

За контакти: smokini2000@yahoo.com

 

Следва продължение…

 

Автор: Велко Христов