08
апр.

Тайнствените тръби от желязо на около 250 мил. години до Белоградчик

Тайнствените тръби от желязо на около 250 мил. години до Белоградчик

На километър и половина от Белоградчик се намира странен феномен, вкаменелости от желязо с  правилна форма, обвити в блокове от бял пясъчник. Корозията на желязото подсказва тяхната предполагаема възраст, която е на около 250 милиона години. Заради приликата си с железните водопроводни тръби, нарекохме тези вкаменелости „Тръбите“.

Не е ясно, какъв процес е довел до появата им, а всички опити да се даде естествено обяснение на произхода им пропадат по една или повече причини. Вкаменелостите имат правилни форми наподобяващи на водопроводни тръби, колена, планки, плочи и профили. Някои от тях завиват под прав ъгъл, други вървят успоредно една на друга или под различни ъгли в рамките на един и същи блок. Ясно личат съвсем правилните древни очертания на вкаменелостите по границата им с пясъчника. В днешно време вече е протекла дифузия и част от металът е преминал плавно в околната скала, образувайки кафяви петна около вкаменелостите, но пътрвоначалната им форма е била съвсем правилна.

Макар такива блокове от пясъчник да има на голяма площ, „Тръбите“ са ограничени на сравнително малка територия, което показва, че най-вероятно не са плод на естествен процес, защото той би ги създал във всички части на скалите. Наблюдаваните характеристики на явлението силно навеждат мисълта към идеята за останки от древна техногенна инсталация, тайнствено погребана в изключително старите пясъци. Там е протекъл процес на вкаменяване и образуване на скала, а големи части от съоръжението били съхранени в нея. Милиони години по-късно земната кора се разцепва под натиска на издигащата се Стара планина и блоковете с останките от древната машина излизат на повърхността.

Съществуват множество тълкувания, сред които такива, че машината е участвала в образуването и оформянето на Белоградчишките скали, както и, че е придала на целия район формата на огромна буква Ф. За кеото ще стане дума в някоя от следващите статии.

Посещението на феномена става лесно по много приятната пътека към хижа Планиница. Трасето минава и до скалното светилище Чачин камък, така че с една разходка могат да се „отстрелят“ 2-3 забележителности.

 

Автор: инж. Кирил Кирилов

 

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *